Servis striech

Servis striech
Bez spojové hydroizolácie, opravy a nátery plochých, plechových a vlnitých striech.

Údržbu plochých striech je dobré robiť pravidelne a ešte skôr, než zaznamenáme prípadné škody. Výraznejším škodám a zníženiu trvanlivosti plochej strechy predídeme čistením strešného zvodu a odkvapov, pravidelnou kontrolou všetkého oplechovania a celistvosti strešného plášťa. Je potrebné preveriť predovšetkým napojenie a ohyby a včas opraviť prípadné poškodenia na takýchto záťažových miestach.

Praskaniu strešného plášťa vplyvom pôsobenia klimatických podmienok možno predchádzame pravidelným ošetrením strechy asfaltovými nátermi či syntetickými stierkami. Nenatierame však strechu skôr, než odstránime všetky viditeľné poškodenia, nielen diery, ale aj najrôznejšie vydutia a zvrásnenia. Takéto miesta je potrebné prerezať, vysušiť vodu pod krytinou a na narušené miesta buď nataviť záplaty z asfaltových pásov, alebo použiť samolepiacu bitúmenovou pásku na opravy.