Zelené strechy

Zelené strechy
Prečo sa rozhodnúť pre zelenú strechu?

Ak máte možnosť, tak neváhajte. Vaša počiatočná investícia sa Vám vráti mnohonásobne!

Predlžuje životnosť strechy

Vegetácia eliminuje UV žiarenie a tým predlžuje celej streche jej životnosť.

Chráni pred teplom a chladom

Vďaka vysokej e nasiakavosti sa vyznačuje dlhodobými chladiacimi účinkami v letnom období.

Znižuje náklady na vykurovanie

Zelené strechy majú jedinečné tepelno-technické vlastnosti. Chránia budovu pred veľkými výkyvmi teplôt počas jednotlivých ročných období, zabraňuje prehrievaniu v lete alebo ochladzovanie v zime.

Znižuje množstvo zrážkovej vody odvádzanej do kanalizácie

V lete zníži zaťaženie kanalizačných systémov o 70 až 95 %.

Rieši problém hromadenia vody z prívalových dažďov a zároveň ju filtruje

Až 95 % olova, medi a sulfidu kademnatého a 19 % zinku, ktoré sú súčasťou zrážkovej vody, sa zachytí v substráte, takže zelená strecha prispieva k zvýšeniu kvality vody v danej lokalite.

V mestách zabraňuje vzniku tepelných ostrovov

Teplota konvenčnej strechy môže byť až o 40 °C vyššia v porovnaní so zelenou strechou.

Znižuje CO2

Každý 1 m² zelenej strechy dokáže každoročne absorbovať 5 kg CO2 ročne.

Zvyšuje efektivitu fotovoltaiky o 3,6%