Predpríprava pre fotovoltaiku

Predpríprava pre fotovoltaiku
Myslieť vopred sa oplatí!

Ešte pred realizáciou izolácie Vám pripravíme všetko potrebné pre Vaše fotovoltické zariadenia. Tepelná izolácia nie je určená na nesenie záťaže!

Osadenie nosnej konštrukcie.

Ak máte plochú strechu a chcete osadiť solárny kolektor s príslušnou opornou konštrukciou, môže byť problém v jej ukotvení. Ukotvenie do vrchnej prekladovej dosky je vždy najideálnejšie, avšak množstvo dier cez izoláciu a fóliu strechy vám veľmi zvýši riziko prieniku vody do domu. Preto je veľmi rozumné osadiť ukotvenie ešte pred aplikáciou izolácie!

Predídete tak dodatočnému zaťažovaniu konštrukcie na kolektory/panely stovkami kíl až tonami betónu, pravdepodobne na to strecha ani nebola projektovaná.

Fotovoltické panely na streche musia byť uzemnené v zmysle STN EN, preto je potrebné, aby
objekt mal správne inštalovanú ochranu proti atmosferickému prepätiu (bleskozvod).

Z fotovoltických panelov umiestnených na streche objektu bude potrebné zviesť káblový zväzok
DC vodičov do technologickej miestnosti, alebo osadiť korugovanú chráničku o priemere 32mm
s preťahovacím lankom zo strechy do technologickej miestnosti.