Izolácie spodných stavieb

Izolácie spodných stavieb
Izolácie spodných stavieb proti zemnej vlhkosti.

Ponúkame komplexné izolácie spodných stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej a agresívnej vode, radónu, ropným produktom.

Hydroizolácia spodnej stavby je pri akomkoľvek hydrofyzikálnom namáhaní kľúčová pre spoľahlivosť a životnosť celej stavby. Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej  stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. Pri výbere vhodného materiálu je dôležité voliť dlhodobo preverenú kvalitu a odolnosť.