Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

ZATEPLENIE PLOCHEJ STRECHY PENOVÝM POLYSTYRÉNOM

Penový (expandovaný) polystyrén je dnes jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií jednoplášťových plochých striech. Dnešný polystyrén sa však od toho z minulosti líši hlavne kvalitou a inovatívnym spôsobom výroby.

Ak správne zvolíte vhodný polystyrénový výrobok, kvalitnú vodotesnú izoláciu a na rekonštrukciu si najmete odborníkov, tepelná izolácia z penového polystyrénu vám zaistí tepelnú pohodu vo vašej stavbe aj na viac ako 50 rokov.

Rozvoj nových výrobných technológií na trh priniesol aj spádový polystyrén. Vďaka nemu je možné v strešnom plášti jednoducho nahradiť predtým používané monolitické spádové vrstvy z rôznych druhov betónov, ktoré boli ťažké, realizačne zložité a vyžadovali si nevyhnutné technologické prestávky.

PREČO PENOVÝ POLYSTYRÉN?

  • veľmi nízka hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti (W/mK)
  • priaznivá cena k vlastnostiam tohto tepelnoizolačného materiálu
  • veľmi malá objemová hmotnosť (pre PSB-S-25 je to okolo 21 kg/m3)