NA TRHU OD ROKU 1996

ASTOREX, s.r.o. realizuje vysoko kvalitné izolačné práce podľa najnovších technologických postupov, pričom samozrejmosťou je pravidelné preškoľovanie podľa platných predpisov a podmienok výrobcov a dodávateľov zabudovávaných materiálov.

GALÉRIA REALIZÁCIÍ

Naším prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka, ktorej výsledkom je dlhoročná bezproblémová funkčnosť zrealizovaných izolácií striech a izolácií proti zemnej vlhkosti. Na zrealizované práce poskytujeme až 10 ročnú záruku, ale aj po jej uplynutí je pozáručný servis samozrejmosťou.

KVALITA NA PRVOM MIESTE

Ponúkame Vám a zabezpečujeme komplexné práce vrátane dodávok materiálov v oblasti hydroizolácií, poskytujeme odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis pre:

  • hydroizolácie a zateplenie plochých striech novostavieb alebo pri rekonštrukciách
  • zelené / vegetačné / strechy
  • izolácie pochôdznych aj nepochôdznych terás
  • izolácie spodných stavieb proti zemnej vlhkosti

HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

Prevádzame celoplošné ako aj lokálne opravy plochých striech lepením modifikovaných asfaltových hydroizolačných pásov s minerálnych povrchom.

Bez spojové hydroizolácie, opravy a nátery plochých, plechových a vlnitých striech.

Tepelnú izoláciu prevádzame podľa požiadavky zákazníka pred hydroizoláciou aj dodatočnú tepelnú izoláciu plochých striech.