Solárne panely na každej novej budove.

Solárne panely na každej novej budove.

Európska komisia navrhuje ďalšie zvyšovanie cieľa pre obnoviteľné zdroje energie. Kľúčom má byť aj strešná fotovoltika.

Väčšie využívanie obnoviteľnej energie má znížiť závislosť krajín Európskej únie na dovoze fosílnych palív z Ruska. Európska komisia navrhuje ďalšie zvýšenie cieľa podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Ešte vlani sa predpokladalo navýšenie zo súčasných 32 % na 40 % do roku 2030.

V európskom parlamente už existuje silná podpora pre opätovné zvyšovanie ambícií na 45 % podiel OZE. Zatiaľ však nie je jasné, či s navyšovaním bude súhlasiť väčšina členských krajín. Komisia zároveň navrhuje ďalšie opatrenia, od ktorých si sľubuje dosiahnutie cieľa. Jedným z nich je povinné inštalovanie strešných fotovoltických elektrární na všetkých nových budovách.

Zavedenie povinnosti inštalovať solárne panely povinne na všetky nové budovy v EÚ je stále na stole. Návrh, ktorý sa prvýkrát objavil v máji tohto roka, má vstúpiť do praxe v rámci revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá sa aktuálne kreuje na úrovni EÚ.