FIREMNÉ ÚDAJE

ASTOREX s.r.o.

IČO: 34 135 766
IČ DPH: SK2020397962

VÚB a.s. pobočka Komárno
číslo ú. :

SK40 0200 0000 0022 4035 5459

SK52 0200 0000 0014 0441 2153

BIC: SUBASKBX

Spoločnosť zapisaná v obchodnom registry Okresného súdu v Nitre Oddiel Sro. Vložka.číslo:. 2058/N

Adresa: ASTOREX s.r.o., Bottova 19, 945 01 Komárno

Tel.: +421 35 7740 488 / 7741 019

Fax: +421 35 7741 022

Mob.: +421 905 643414

E-mail: astorex@astorex.sk

ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE